PROGRAMOK

Egészségesebb környezetért, az egészségesebb jövőért

A Parola Alapítvány az „Egészségesebb környezetért, az egészségesebb jövőért” programja keretében pályázatot hirdet középiskolás korú fiatalok részére formabontó kerékpárok tervezésére.
Ezeket a kerékpárokat a város több pontján szeretnénk tárolókban letelepíteni, innen azután bárki elvihetné, és térítésmenetesen használhatná a város területén közlekedésre, hobby kerékpározásra.

A pályázat kódja: PAK-2004-I

A pályázat célja: Olyan formabontó kerékpár létrehozása, mely városi kerékpározásra alkalmas, a KRESZ alapvető előírásainak megfelel, mégis magán hordozza az egyediség jeleit. És az alábbiakban meghatározott céloknak/paramétereknek megfelel:
  • a legegyszerűbb technikai megoldások, (hátsó kontrafék, agyváltó, tömörkerék stb.), minimális karbantartási igény
  • „unisex” kivitel
  • minél nagyobb reklámfelületek elhelyezhetősége (az egész bringa egy mobil reklám lenne, a reklámbevételekből a „bringa-parkot” szeretnénk bővíteni) a reklámfelületek elhelyezésénél elsődleges cél hogy a bringát biztonságosan, balesetmentesen lehessen használni.

A pályázaton rendelkezésre álló keretösszeg: 100.000 Ft, azaz egyszázezer Forint.

A díjazott pályaművek várható száma: 1-3 db

A pályázók köre: Pályázhatnak a Magyarországon középiskolai hallgatói jogviszonnyal rendelkező, 14 – 18 éves fiatalok.

A pályázatok elbírálása: A pályaművek elbírálását a Parola Alapítvány kuratóriuma végzi a pályázati követelményeknek való megfelelés alapján. A pályaművek elbírálása a pályázati határidő lejárta után egyben történik. A nyertes pályamű készítőjét postai úton értesítjük. A díjátadásra a BestClass 2004. rendezvénysorozat döntőjében 2004. december 18-án kerül sor.

A pályázat benyújtásának módja, határideje, formátuma: A pályázat magyar nyelven, 2 példányban (1 eredeti és 1 másolat) a pályázati adatlap kíséretében nyújtható be. A pályázatot postai úton, zárt borítékban, ajánlott küldeményként az alábbi címre kell megküldeni 2004. november 30-ig.

PAROLA ALAPÍTVÁNY
1134. BUDAPEST HUBA U. 10.
A borítékon fel kell tüntetni a pályázat kódszámát:
PAK-2004-I

A pályaműveket több nézetben, 1:10 arányban, digitális formátumban várjuk. A beérkezett pályázatokat regisztrációs számmal látjuk el, a pályázót értesítjük a regisztrációról, majd a döntést követően minden pályázó írásos értesítést kap pályaművének értékeléséről.

A pályaművek elbírálásának kritériumai: A pályaművek elbírálásánál az alábbiak kerülnek vizsgálatra:
  • Pályázó jogosultsága, megfelel-e a kiírásban szereplő feltételeknek
  • A pályamű mennyire felel meg a kitűzött céloknak
  • A pályázó kreativitása
  • A pályamű újszerűsége
Kizárásra kerül az a pályázat, amely a megadott határidőn túl kerül beadásra. Vita esetén a pályázati határidő betartását, illetve a postára adás tényét a pályázó kötelessége kétséget kizáróan bizonyítani a postai feladást bizonyító ajánlati szelvénnyel. Kizárásra kerül az a pályázat is, amelynek benyújtója nem felel meg a pályázati kiírásban foglaltaknak.

Budapest, 2004. szeptember 30.