JÖVŐNK

A PAROLA Alapítvány jövőbeni tervei

A PAROLA Alapítvány a jövőben számos programot kíván megvalósítani, amelyek az alapító okiratban foglaltakkal vannak összhangban. Az Alapítvány kiemelkedő célja a hátrányos helyzetű fiatalok szocializációjának segítése.

A Ritter Nyomda Kft., a Parola Alapítvány alapítója. Tíz évig működött a VIII. kerületben a program megvalósítására épülettel és telekkel rendelkezik. Tudjuk mennyi hátrányos helyzetű gyermek él a VIII. kerületben. A bűnözők nagy része a fiatal korúak közül kerül ki. Ezek a fiatalok nehéz családi körülmények között élnek. Napjaikat az utcán töltik, ahol könnyen bűnözővé válhatnak.

Olyan közösségi szintér kialakítására törekszünk, ahol a fiatalok értelmesen tudják az idejüket eltölteni.

Terveink:

A megvalósításhoz szükségünk van anyagi forrásokra. A fenti célok elérése érdekében folyamatosan pályázunk valamint állami és egyéni támogatókat keresünk.

Partnereink lehetnének:

Szociális és Családügyi Minisztérium, Gyermek-, Ifjúsági- és Sport Minisztérium, Főpolgármesteri Hivatal, Nemzeti és Etnikai Alapítvány, Helyi Önkormányzat, magánszemélyek, szimpatizánsok, cégek.

2004-re tervezett programok

 1. Szocreál Internet Klub Az Internet Klub létrehozásának a gondolata 2001-ben fogalmazódott meg. Az ehhez szükséges elvi engedélyeket beszereztük. A Klub VIII. kerületben fog működni. Célja:

  Az ott élő fiatalok szabadidejének hasznos eltöltése, számítógépes ismereteinek bővítése egyéb tanfolyamokkal kiegészítve.

  Az Internetes Klub egyben úgynevezett eMagyarország Pontként működne. Az eMagyarország Pont az állampolgárok számára könnyű elérhetőséget, esélyegyenlőséget, megfizethető árat és jó minőséget kínálna.

  Programok

  • A cigányság kultúrájának megismerése, megismertetése nem csak cigányoknak.
   Ehhez kapcsolódó rendezvények szervezése.
  • Helyszínt adnánk tehetséges fiatal roma zenészeknek a bemutatkozásra
  • Különböző klubok számára ( modellezés, playstation játékokat kedvelő, kézműves klubok stb. ) lehetővé tennénk, hogy a „társklub napok”-on megismerjék egymás hobbiját.
  • Beszélgetés híres cigányokkal, roma vállalkozókkal, munkavállalókkal akik történeteiből gyakorlati példákat meríthetnek a roma fiatalok a sikeres társadalmi beilleszkedésre.


  A programok többnyire ingyenesek.

  Megvalósulásuk azért fontos az Alapítvány számára mert célja a roma-nem roma közösségek közötti kapcsolat erősítése, a roma kisebbség elszigetelődésének megakadályozása.

 2. Aquincum és környékének szennyeződés-mentesítése

  Az Alapítvány működése során tapasztalta, hogy Magyarországon a történelmi emlékhelyek, műemlékek általában inkább a pénz, mint a szándék hiánya miatt, nem kapnak megfelelő megbecsülést. Ez jellemző az Amfiteátrumra, a mögötte elterülő Határ útig tartó zöld területre. Ez a ritka történelmi emlék elhanyagolt. A közelében három iskola is van. A diákok ezt a helyet használhatnák korhű történelemórák, vagy történelmi szakkörök megszervezésére. Az itt élők életét kulturális programok szervezésével lehetne színesíteni.
  Az Alapítvány pénzt és energiát fektetne a környék rendbetételére, majd rendezett körülmények között szeretné a területet kulturális programok szervezésére felhasználni.

  Ennek megvalósítására anyagi támogatást remélünk:

  Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumától, a III. ker. Önkormányzat Polgármesteri Hivatalától, hirdetések és reklám közlésére a helyi lapoktól ( pl. Óbuda újság ) várnánk.
  Szükség lenne még a III. kerületben működő építőipari cégek, építkezési vállalkozók, fuvarozók együttműködésére, valamint szemét lerakóhely biztosítására.

 3. Roma fiatalok foglalkoztatását segítő program

  Az Alapítvány együttműködési szerződést köt a munkaügyi központtal. A fiatal romák foglalkoztatása érdekében az Alapítvány vállalja, hogy megfelelő információval és előzetesen készített környezettanulmány után ajánlólevéllel fiatal roma munkavállalókat közvetít ki a programra nyitott munkáltatóknak. Az Alapítvány a befogadó cégek helyett átvállalja a foglalkoztatottak után fizetendő járulékok költségeit – szerződéses keretek között -.
  Vállalna átképzéseket, hiányszakmák oktatását, amelyek a budapesti és az országos munkaügyi központok statisztikáiban szerepelnek.

 4. Nyári tábor roma és nem roma fiataloknak

  Az Alapítvány székhelyén ( Budapest, 1031. Zsófia utca 10.) megfelelő terület áll rendelkezésre, hogy a kisebbségi, hátrányt szenvedő és egyéb a látókörünkbe került fiatalok számára tábort szervezzünk.

  Ez a tábor alkalmas lenne arra, hogy helyszínt biztosítsunk számukra – egymás megismerésére – a nyári szünetben, kulturális programok, kézműves foglalkozások keretében.
  1999 során Lakon, már létre hoztunk létre egy klubot a roma fiatalok kultúrájának támogatása érdekében. A projektről rövid összefoglaló olvasható a „Múltunk” címet viselő linken. A laki program célja és forgatókönyve hasonló a fent említett célkitűzésekhez.

  Tervezett programok:

  • A nyári tábor területén a nyár folyamán szeretnénk felépíteni egy jurtát, amely a kultúrával kapcsolatos programok színhelye lenne. A jurtában állítanánk ki a kézműves foglalkozásokon készült alkotásokat.
  • A kézműves foglalkozások keretében papírmasé készítésére, fafaragásra, agyagozásra stb.tanítanánk a résztvevőket.
  • A tábor ideje alatt történelmi esteket, táncházat, vitafórumokat, esti talk-show-kat szerveznénk.
  • Nyitóest-záróest keretében koncertet rendeznénk ismertebb együttesek, előadóművészek felkérésével.


  A tábor azonban nem csupán arról szólna, hogy a nyár folyamán két hetet a gyerekekkel, fiatalokkal töltünk, hanem a további életútjukat is igyekszünk majd végigkísérni tanulmányaik folytatása, elhelyezkedésük segítése tekintetében.

  Mivel a tábort a III. kerületben hozzuk létre, ezért számítunk a kerületi önkormányzatra, valamint a kerületben működő vállalatokra, magánszemélyek támogatására.